0216 573 15 51
Loading

Rapor ve Projelendirme

 

Raporlama Çalışmaları: Firmamız saha çalışmaları neticesinde:
- Zemin Etüdü Raporu
- İmar Planına Esas jeolojik&Jeoteknik Etüd Raporu
- Hidrojeoloji Raporu
- Yeraltı Suyu Etüd Raporu
- Yapı Deprem Durum Raporu
- Çevre Etki Değerlendirme (ÇED)
raporlarını hazırlamaktadır.


Projelendirme Çalışmaları: Firmamız zemin etüd rapor sonuçlarına göre, inşaat öncesi geoteknik proje hazırlayarak proje amacına en uygun ve ekonomik çözümü müşterilerine sunmaktadır. Geoteknik projeler ile sahada uygulanacak iksa, ankraj, temelaltı kazık, taşkolon, kompaksiyon, jetgrout, enjeksiyon çalışmalara ait mühendislik hesaplar ve bunlara ait çizimler müşterilerimize sunulmaktadır.