0216 573 15 51
Loading

Sondaj Çalışmaları

 

 

Firmamız tarafından uzun yıllardan beri sondaj konusunda elde ettiği deneyimlerle zemin sondajı, su sondajı ve maden sondajı konularında hizmet vermektedir. Temel ve zemin etüdlerinde ilgili parselin temel altı jeolojik özelliklerinin belirlenmei, taşıma gücü tayini ve diğer bir takım mühendislik parametrelerinin belirlenmesinde zemin etüt sondajı çalışması yapılmaktadır. Projede planlanan yapı taban oturum alanı üzerinde saha büyüklüğüne bağlı olarak zemin sondajları yapılır. Sahanın dar olduğu alanlarda da portatif makinelerle sondaj çalışması yapılmaktadır. Yapılan sondaj çalışması ile zeminden karot ya da sediman numunesi alınıp, yeraltı su seviyesi ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca sondaj ile birlikte basınçlı su deneyi, sızma, Standart penetrasyon, Koni penetrasyon deneyleri yapılarak zemine ait mühendislik parametreleri elde edilmektedir. Ayrıca alınan bozulmuş ya da bozulmamış numuneler üzerinde laboratuarda zemin mekaniği deneyleri yapılmaktadır.

     

Firmamız Tarafından Yapılan Sondaj Çalışmaları

 

  • Zemin Etüdü Sondajları
  • Yapı İçi Sondajlar 

  • Maden Arama/Tarama/Geliştirme Sondajları

  • Zemin İyileştirme/Enjeksiyon Sondajları

 

 

Su Sondajı: Firamaız yeraltı suyu ihtiyaçlarınız için su sondajı hizmeti vermektedir. Su sondajı yapılacak olan arazide gerekli jeofizik ve hidrojeolojik çalışmalar yapıldıktan sonra belirlenen derinlikte su sondajı yapılır.Su sondajı çalışmaları öncesi yeraltı suları kanunu gereği DSİ'den gerekli arama ve kullanma izinlerinin alınması ve kuyuların projelendirilip ruhsatlandırılması hizmetleri yine firmamız tarafından müşterilerimize sunulmaktadır. Yeraltı suyu sondajı ile ilgili profesyonel yardıma ihtiyacınız varsa firmamıza başvurabilirsiniz.