0216 573 15 51
Loading

Zemin İyileştirme

 

Zemin İyileştirme Çalışmaları

 

Yapı statik yükleri altında, istenen taşıma gücünü gösteremeyeceği anlaşılan zeminlerde, zemin iyileştirme tekniklerine sık ihtiyaç duyulmaktadır. Burada amaç yetersiz taşıma gücüne sahip zeminleri ve bunların ağır yükleme durumlarına karşılık, deprem, heyelan ve benzeri afetlerden etkilenen bina temel zeminleri için daha uygun ve yeterli koşulları sağlayacak özelliklere ulaştırmaktır. Firmamız sıvılaşma potansiyeline sahip zeminlerde, yetersiz taşıma gücüne sahip zeminlerde, yapım esnası veya sonrasında belirebilecek aşırı toplam oturmalar veya yapının eğilmesine, yıkılmasına yol açabilecek farklı oturmalar, temel kazısı ile ilgili problemler, şev duraysızlığı vb. sebeplerden kaynaklanan problere çözüm üretmektedir.


Zemin İyileştirme Yöntemleri

 

Firmamız çeşitli zemin problerinin çözümü için, zemin etüd raporları hazırlandıktan sonra hesaplanan taşıma gücü değerleri, sıvılaşma analizi sonuçları, yeraltı suyu durumu vb. değerlendirme sonuçları neticesinde, planlanan yapı ve bu yapıya ait statik ve dinamik yükler göz önünde bulundurularak yapılan geoteknik proje çözümlemesi ile birlikte

  • Enjeksiyon,

  • Jet grout,

  • Temel altı minikazık, Taş kolon

uygulama yöntemlerinden, çözümü sağlayan en ekonomik yöntemi belirleyerek uygulama yapmaktadır.