0216 573 15 51
Loading

Zemin Etüdü

 

 Temel ve Zemin Etüdü

 

Temel ve zemin etüdü raporları yapılaşma öncesi mühendislik yapılarının inşa edileceği alana ait jeolojik, jeofizik ve geoteknik, çalışmalar neticesinde toplanan verirlerden elde edilen zemin statik ve dinamik parametrelerini içerir. İlgili raporlarda statik projelere esas; yeraltı yapısı, zemin emniyet gerilmesi, yatak katsayısı, spektrum karakteristik peryotları, yeraltı suyu seviyesi, temel sistemi ve yapılaşma ile ilgili diğer önlemler yer almaktadır. Bu raporlar hazırlanırken ilgili bakanlık mevzuatı dikkate alınır ve hazırlanan raporlar ilgili meslek odalarına (jeoloji, jeofizik, inşaat) onaylatılıp müşterilere teslim edilir. Firmamız, zemin etütleri, jeolojik & jeoteknik etütler, iksa sistemleri, zemin iyileştirme teknikleri, jeofizik etütler ve sondaj uygulamaları konularında faaliyet göstermektedir.

 

Jeolojik&Jeoteknik Etüdler

 

Jeolojik-jeoteknik raporlar, zemin etüdleri raporlarından farklı olarak, ilgili belediyelerce talep edilen, imar planlarına esas, plan tadilatlarına esas ve revize imar planlarına esas olarak hazırlanırlar. Bu kapsamda hazırlanan raporlar ile; inceleme alanı, yapılan geniş ölçekli çalışmalar neticesinde elde edilen verilerden yararlanılarak yerleşime uygunluk açısından; Uygun Alanlar (UA) Önemli Alanlar (ÖA) Uygun Olmayan Alanlar (UOA) olarak bölümlendirilir. Bu raporlar bölgede yapılacak daha sonraki çalışmalara (Temel ve Zemin Etüdü Raporlarına) altlık rapor olarak yön verirler. Bu raporların onayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın formatlarına göre hazırlanarak önce meslek odalarına (jeoloji, jeofizik),ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili birimlerine (Afet İşleri Genel Müdürlüğü/Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın il müdürlükleri) onaylatılmaktadır.