0216 573 15 51
Loading

Saha Deneyleri

 

 

SAHA DENEYLERİ 

 

Geoteknik mühendisliğinde zemin davranışını modelleyen teoriler  zemin mekaniği ve temel mühendisliği açısından önem arz etmektedirler. Gerek teorik yaklaşımları gerekse nümerik metotları uygulayabilmek için en önemli aşama zeminin doğru modellenmesi,  zemin davranışını yansıtacak geoteknik parametrelerin gerçekçi olarak belirlenebilmesidir. Uygulamada bu tasarım parametrelerinin belirlenmesinde saha deneyleri ile zemin parametreleri arasındaki korelasyonların kullanılmaktadır.  Mukavemet ve sıkışabilirlik parametrelerinin türetildiği mühendislik deneyleri yüksek kalitede örselenmemiş örnek alımını gerektirmektedir. Bu yöntem kohezyonlu zeminler için uygulanabilir olmakta, ancak örselenmemiş örnek alımının pratik olarak mümkün olmadığı kohezyonsuz zeminlerde  saha deneylerinde ölçülen zemin parametreleri geoteknik tasarımda yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

 

Firmamız Tarafından Verilen Saha Deneyi Hizmetleri:

 

  • İnklinometre Kuyusu İmalatı ve Ölçümleri

  • Pressiyometre Ölçümleri

  • Konik Penetrasyon Testi (CPT)

  • Arazi Kanatlı Kesme Deneyi (Veyn)

  • Dilatometre DeneyiSaha Deneyleri