0216 573 15 51
Loading

Sonogram Metadolojimiz

 

Tespit: Müşterilerimizin mevcut yapısının analiz edilmesi, sorunların veya geliştirilmesi gereken alanların tespit edilmesi.


Strateji: Sorunların giderilmesine veya geliştirilmesi gereken alanların iyileştirilmesine yönelik çözüm alternatiflerinin geliştirmesi.


Alt Yapı: Uygulamaların başarısı için gerekli ön koşulların veya şartların sağlanması.


Uygulama: Sorunların giderilmesine veya geliştirilmesi gereken alanların iyileştirilmesine yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi.


Yöntem
• Süreç sahipleri ve yöneticilerle yüz yüze görüşmeler yapmak
• Mevcut durumla ilgili evrak, doküman ve raporları incelemek
• Süreci gözlemlemek ve kontrol etmek
• Süreç sahiplerinin bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesine yönelik gerekli eğitimlerin verilmesi
• İhtiyaç duyulan verilerin toplanması ve analiz edilmesi
• Veri takip ve raporlama alt yapısının sağlanması