0216 573 15 51
Loading

Müşteri İlişkileri Yönetimi

 

SONOGRAM Mühendislik, uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşmak ve yüksek kalitede hizmet verebilmek için Ar-Ge faaliyetlerine sürekli kaynaklar ayırarak; sektöründeki araştırmacı ve nitelikli iş gücüyle, teknolojik tüm gelişmeleri müşterilerine uyarlayarak tüm rakiplerinden sıyrılmayı hedeflemektedir.


SONOGRAM’ın kurum ve kuruluşlarla olan çalışmalarında, müşterilerin istek, beklenti ve ihtiyaçlarına göre firmamız tarafından planlama aşaması başlatılır. Müşteri ilişkileriyle görevlendirilen departmanımız, birbirleriyle, iletişim halinde koordinasyonlu olarak hizmeti karşılayacak gerekli görevleri yerine getirirler. Hizmetimizin her aşamasında müşterimiz, durumdan haberdar edilir ve bilgi verilir. Projelendirme ve mühendislik hizmeti onaylandıktan sonra gerekli birimlerle koordinasyon sağlanarak servis, teknik destek ve hizmetimizin başarıya ulaşması ve müşteri memnuniyeti adına, hizmet aşamalarının sonunda SONOGRAM şirketi yetkilileri tarafından kontrol gerçekleştirilir.