0216 573 15 51
Loading

Presiyometre

 

Presiyometre deneyi, zeminin yük/deformasyon parametrelerinin belirlendiği bir arazi (in-situ) deneyidir. Deney basit anlamda genişleyebilir silindirik bir probun önceden delinmiş bir kuyuya indirilerek şişirilmesi ve bu esnada prob içerisindeki basınç ve hacim değişikliklerinin ölçülmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.

 

Firmamız, Presiyometre deneyinden elde edilen veriler ile,

 

  • Geoteknik proje iksa sistemlerinin tasarımı
  • Zeminin elastisite modülünün saptanması
  • Taşıma gücünün hesaplanması
  • Temellerde oluşacak oturmalar

olmak üzere zemine ait bir çok parametre ile ilgili sonuç elde edebilmektedir.

 

 Saha Deneyleri