0216 573 15 51
Loading

Sismik Ölçümler

 

Sismik Kırılma Yöntemi; Mühendislik çalışmalarında; zeminlerin elastik parametrelerinin saptanmasında, yapılacak yapının statik hesaplarda kullanılan zemine ait dinamik parametrelerin hesaplanmasında günümüzde en sık kullanılan jeofizik yöntemlerden bir tanesidir. Özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarında hızlı veri elde edilmesi ve zemine veya yapıya hasar vermemesi nedeniyle oldukça sık kullanılmaktadır. Dolgu tabakasının kalınlığının ve ana kaya derinliğinin araştırılmasında, zeminlerin sınıflandırılması ve söküle bilirliğinin belirlenmesinde sismik kırılma yöntemleri oldukça başarılı olmaktadır. Tüm sığ kırılma çalışmaları, yeryüzünde yapay olarak oluşturulan elastik dalgaların alıcılara (jeofon) ilk varış zamanlarının kaydedilmesi esasına dayanır. Elastik dalgaların farklı ortamlarda farklı hızlarla yayıldığı bilinmektedir. Buna göre yerde oluşturulan elastik dalgaların belirli uzaklıklardaki alıcılara varış sürelerinin kayıtçılar tarafından kaydedilmesi ile elastik dalgaların ortam içindeki yayınım hızı bulunur.

Sismik Yansıma Yöntemi; şirketimiz tarafından özellikle sığ araştırmalarda detaylı jeolojik tabaka yapısının belirlenmesi, heyelan sahalarının araştırılması, zeminle ilgili detaylı bilgi gereken büyük inşaat projelerinin etütlerinde, enjeksiyon öncesi ve sonrası zemin iyileştirme çalışmalarının sonuçlarının incelenmesinde, sığ maden aramalarında sismik yansıma yöntemini sık olarak kullanmaktadır. Sismik yansıma yöntemi yüksek çözünürlüklü veri sağlaması nedeniyle detaylı araştırma gereken birçok alanda kullanılmaktadır. Sismik yansıma yöntemi sismik kırılma ölçümünden farklı olarak yeraltının iki veya üç boyutlu, ayrıntılı yapısal ve stratigrafik kesitinin elde edilmesinde kullanılır.

  Sismik Uygulamalar

  • Stratigrafik Haritalama

  • Jeoleojik Haritalama

  • Ana Kaya Derinliğinin Tespiti

  • Kaya Cinslerine Göre Sökülebilirlik Analizi 

  • Dolgu Alanlarının Araştırılması

  • Geoteknik Araştırmalar

gibi çalışmalarda kullanılmaktadır.