0216 573 15 51
Loading

Mikrotremör Ölçümler

 

Mikrotremor ölçümler ile, mühendislik yapılarının oturacağı zemin tabakalarının sınıfın belirlenmesi, yer hareketinin yerel zemin koşulları etkisiyle oluşturabileceği zemin büyütme özelliklerinin tespiti ve zemin-yapı rezonans etkisinin ortadan kaldırılması için önemli olan zemin hakim titreşim periyodunun bulunması amaçlanmaktadır. Bu yöntem; depremler ve sismik patlamalar dışında, doğal ve doğal olmayan nedenlerle oluşan, periyotları birkaç dakikayı aşmayan, yeryüzünün titreşim hareketlerinin özel titreşim ölçerler (sismometre) yardımıyla, ivme, hız veya yer değiştirme türünden kaydedilmesi prensibine dayanır. Mikrotremor kayıtlarının analizinde elde edilen spektrumlardan zemin özelliklerini belirliyebilmek için, en az birkaç noktada karşılaştırmalı gözlem gerekmektedir. Firmamız tarafından mikrotremor ölçümler çalışma alanında belli noktalarda minimum 30 dakikalık periyotlarla kayıt alınarak gerçekleştirilmektedir.


MASW Yöntemi: Yüzey dalgalarının çok-kanallı analizi (MASW) yöntemi S-hızı değişimlerinin belirlenmesinde özellikle sismik kırılma yönteminin uygulanamadığı durumlarda (örn. yerleşim alanlarındaki yüksek çevresel gürültüden ötürü) MASW yöntemi tek alternatif yöntem olarak görülmektedir. Yeraltı tabakalarının fiziksel özellikleri (makaslama modülü, elastisite modülü, sıkışmazlık modülü, doğal salınım periyodu, sismik büyütmesi ve poisson oranı vb.) S hızı ile doğrudan ilişkili olması nedeniyle, S-hızı değişimlerinin belirlenmesi zemin mühendisliği açısından oldukça önemlidir.


Remi (Kırılma Mikrotremor) Yöntemi: ReMi yönteminin amacı, gürültü kayıtları ile 100 metre derinliğe kadar S-dalgası hız kesitinin elde edilmesidir. Veri toplama için kırılma yönteminde kullanılan standart kayıtçılar ve düşey jeofonlar kullanılır. Dinamik yük altında zemin davranışlarının önceden kestirilebilmesi, depreme dayanıklı yapı tasarımı için son derece önemlidir. Dalga genliğinin periyoda bağımlı olarak elde edilmesi, yapı-yeri tepkisinin hesaplanması ile olanaklıdır. Bu hesaplama için inceleme yerine ait makaslama dalgası hızları REMİ yöntemi kullanılarak saptanabilmektedir.