0216 573 15 51
Loading

JeoElektrik Ölçümler

 

Jeoelektrik Ölçümler: Yer seçimiyle ilgili zemin etütlerinde, su aramalarında, arkeolojik araştırmalarda, jeolojik yapı araştırmalarında ve çevre planlama çalışmalarında başta olmak üzere jeotermal, petrol ve doğalgaz ve de maden araştırmalarında çok sık kullanılan başarılı yöntemlerden bir tanesidir. Elektrik yöntemlerle arama; yer içinde doğal ve yapay yolla oluşan elektrik akımlarının meydana getirdiği etkilerin yeryüzünde ölçülerek değerlendirme prensibine dayanır.


Çoklu Elektrot  Tomografi Yöntemi: Kayaçların elektrik iletkenlik özelliğinden yararlanılarak uygulanan bu yöntem yeryüzünden itibaren birkaç kilometre derinliğe kadar ölçü almaya uygundur. Jeotermal enerji, arkeojeofizik, zemin etütleri, endüstriyel hammadde, petrol ve doğalgaz, kömür, masif cevher, yeraltı suyu ve çeşitli jeolojik yapısal sorunlara yönelik araştırmalarda uygulanmaktadır.

 

 • Dolgu/Çöp Sahası Sınırlarının ve Yayılımının Belirlenmesinde

 • Yeraltı Atık Su/ Kimyasal Sıvı Sızıntılarının Haritalanması ve İzlenmesinde

 • Yeraltı Suyu Kirliliğinin İzlenmesi

 • Ana Kaya Derinliğinin Saptanması

 • Ayrışma Zonlarının Saptanması

 • Gömülü Kanal, Dayk, Maden Filizi ve Diğer Jeolojik Anomalilerin Yerlerinin Saptanması

 •  Eğim Stabilize Değerlendirmeleri

 

Doğal Gerilim Yöntemi (SP): Bir çift elektrot, bir multimetre ve yeteri kadar kablodan oluşan ekipmandan ibarettir. Uygulamalı jeofiziğin jeoelektrik yöntemlerinde yer içine akım göndermeden işleyen, doğal elektrokimyasal, elektro filtrasyon gibi olayların oluşturduğu yer içi akım akışının doğal alanını ölçen yöntemdir. 

 

SP Yöntemi aşağıda belirtilen birçok araştırmada başarıyla kullanılmaktadır

 • Hidrojeoleojik Araştırmalar (Yeraltı Suyu Akışının Belirlenmesi, Kirletici Sızıntılarının Belirlenmesi)

 • Masif Sülfür Yataklarının Belirlenmesi

 • Gömülü Çöplük Alanlarından Kaynaklı Sızıntılarının Belirlenmesi

 • Çeşitli Rezervuar Alanları ve Barajlardaki Sızıntıların Belirlenmesi

 • Jeotermal Ölçümlemeler