0216 573 15 51
Loading

Yer Radarı-GRP

 

Yer Radarı (GPR) Nedir?

 

Yer radarı (GPR) yöntemi, jeofizikte genellikle sığ araştırmalar için kullanılan yüksek frekanslı bir elektromanyetik yöntemdir. Bir yer radarı sistemi, verici ve alıcı anten, kontrol ünitesi ve kayıtçıdan oluşmaktadır. Verici anten bir kaç nanosaniyeli (ns) elektromanyetik dalga üretir. Yer içinde ilerleyen dalgalar herhangi bir cisim veya süreksizlik (boşluk, çatlak v.s.) ile karşılaştıklarında yansıma ve/veya saçılmaya uğrarlar. Veri toplama işlemi bir profil üzerinde veya amaca göre belirli aralıklarla paralel konumlandırılmış profiller üzerinde belirli ölçüm aralıkları ile gerçekleştirilir. Her ölçüm noktasındaki izler yan yana getirilerek “radargram” adı verilen iki boyutlu (2B) radar kesitleri elde edilir.

 

Mühendislikte Yer Radarı Uygulama Alanları Nelerdir?

 

Firmamız yer radarını kullanarak;

- Yapılar için risk teşkil eden karstik boşluklarının aranması,

- Beton içi boşluk, donatı yapısı, korozyonun belirlenmesi,

- Güzergâh araştırmalarında karayolu, demiryolu, su tünelleri, tüp geçitler, maden galerileri içinde zemin risklerinin belirlenmesi,

- Arkeolojik çalışmalarda kazı öncesi mezar, duvar, temel ve benzeri tarihi kalıntıların yerlerinin belirlenmesi,

- Metalik cisim arama çalışmaları,

- Yeraltında gömülü boru hattı, su veya akaryakıt tankı ve eski endüstriyel atık alanlarının belirlenmesi,

- Yüzeye yakın jeolojik birimlerin uzanımlarının ve derinliklerinin belirlenmesi,

- Galeri içinde bozunmuş bölge ve cevher aramalarında, galeri ilerleme yönü belirleme konularında hizmet vermektedir